Thành phố Bắc Kạn khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ ZBK-16

Tại buổi khai mạc, đồng chí Đinh Quang Tuyên – Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phòng thủ thành phố Bắc Kạn ZBK 16 đã báo cáo công tác tác chuẩn bị công tác diễn tập của thành phố Băc Kạn. Theo nội dung báo cáo, đến thời điểm này thành phố Bắc Kạn thực hiện chuẩn bị các nội dung diễn tập theo các văn bản chỉ đạo của Quân khu và Tỉnh ủy Bắc Kạn. Huy động đủ số lượng thành phần tham gia diễn tập, chỉ đạo hai đơn vị phường Huyền Tụng và Phường Xuất Hóa chuẩn bị chu đáo về địa điểm làm khu thực binh, khu sơ tán, con người, vũ khí. Thành phố đã sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập khu vực phòng thủ ZBk 16. Trên cơ sở đó, thành phố Bắc Kạn thông qua Quyết định thành lập, Danh sách số lượng thành phần tham gia Ban chỉ đạo, Ban nội dung, Ban đảm bảo, Tổ nghiên cứu và Tổ phục vụ cuộc diễn tập. Phổ biến quy ước diễn tập và tiếp nhận hỗ trợ của Hội LPHN thành phố Bắc Kạn trong việc huy động nhu yếu phẩm phục vụ cho hoạt động diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn diễn ra từ ngày 25/11 – 26/11/2016. Với thời gian diễn tập ngắn, nội dung nhiều, để đạt kết quả cao nhất đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo thành phố Bắc Kạn yếu cầu: Các tập thể, cá nhân tham gia diễn tập phòng thủ thành phố nêu cao trách nhiệm, trên cơ sở những nội dung diễn tập đề ra chủ động bám sát vào tình hình thực tế nghiêm túc thực hiện đúng, đủ các nội dung. Trong khuôn khổ diễn tập, đảm bảo về người, trang bị vũ khí, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân. Với khí thế quyết tâm cao, thành phố Bắc Kạn phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ của cán bộ và nhân dân./.