Thành phố Bắc Kạn khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2017

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 diễn ra từ ngày 02 đến 08/10 với mục đích của tuần lễ là nâng cao nhận thức trong việc xây dựng một xã hội học tập. Học tập ở đây không chỉ là những học sinh, sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường, mà ngay cả các cán bộ, nhân viên, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp cũng cần phải luôn luôn cập nhật, tiếp thu những tri thức mới vào lao động, sản xuất; qua đó làm tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng một xã hội học tập đáp ứng thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhân dịp này hội khuyến học thành phố Bắc Kạn đã phát động quyên góp quỹ khuyến học.