Thành phố Bắc Kạn khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường

Từ ngày 25/5 đến hết ngày 02/6/2023, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với Trạm y tế các xã, phường và nhân viên y tế thôn, bản triển khai khám sàng lọc phát hiện bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường đợt 2 năm 2023 cho toàn bộ người dân ≥ 40 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Khám sàng lọc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường tại Nhà văn hoá tổ 9 phường Sông Cầu

Trong các bệnh không lây nhiễm thì Tăng huyết áp (THA) và Đái tháo đường (ĐTĐ) là hai bệnh có tỷ lệ mắc, biến chứng và tử vong cao nhất. Người bệnh THA mà mắc thêm ĐTĐ thì nguy cơ biến chứng sẽ cao hơn chỉ mắc THA đơn thuần và ngược lại. THA và ĐTĐ có những yếu tốnguy cơ giống nhau, vì vậy khi dự phòng bệnh THA sẽ đồng thời dự phòng được bệnh ĐTĐ, ngược lại dự phòng được bệnh ĐTĐ thì sẽ dự phòng được bệnh THA.

Quá trình khám sàng lọc, người dân được hướng dẫn đăng ký thông tin, cân đo các chỉ số cơ thể, do huyết áp, đo nhịp tim, khám sàng lọc tiền sử bệnh, thói quen sinh hoạt…

Thành phố Bắc Kạn đề ra chỉ tiêu: Trên 80% người dân từ ≥ 40 tuổi trên địa bàn được đo huyết áp, sàng lọc ĐTĐ bằng hiếu đánh giá nguy cơ và truyền thông giáo dục sức khoẻ về phòng chống bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Ít nhất 80% người nghi ngờ THA và có nguy cơ cao ĐTĐ qua sàng lọc tại cộng đồng và phụ nữ có thai được khám xác định THA, ĐTĐ tại Trạm Y tế (TYT). 80% người bệnh THA, tiền ĐTĐ, ĐTĐ thai kỳ, ĐTĐ sau khi phát hiện được đưa vào quản lý điều trị tại các cơ sở y tế./.

Đặng Tuyết