Thành phố Bắc Kạn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Tại các điểm khám sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đã được khám để phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự và khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

          Trong quá trình khám sơ tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố luôn giám sát chặt chẽ, đảm bảo không để xảy ra những trường hợp sai sót, công tác khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Được biết, sau khi hoàn thành khám sơ tuyển tại các xã, phường, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn sẽ tổ chức khám tuyển tại thành phố nhằm tuyển chọn 70 thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ theo đúng chỉ tiêu trên giao./.