Thành phố Bắc Kạn khám tuyển nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2020

Năm 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố được tỉnh Bắc Kạn giao chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn gọi 90 công dân nhập ngũ. Trong đó: 70 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 20 công dân tham gia nghĩa vụ Công an. Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã gọi điều khám 196 công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc… được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Trung tâm Y tế thành phố chuẩn bị tốt. Công tác khám tuyển được thực hiện qua 8 bộ phận gồm: Tai mũi họng, răng hàm mặt, thể lực, kiểm tra thị lực, đo mạch, huyết áp, xét nghiệm nước tiểu, máu…Trong quá trình khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã cử cán bộ theo dõi chặt chẽ tại các khâu, các phòng đảm bảo sự nghiêm túc, chất lượng.

Trước đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã chủ động khám sơ tuyển và rà soát, cung cấp danh sách, nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự  tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự, đồng thời  phối hợp thực hiện tốt tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ./.