Thành phố Bắc Kạn khởi công xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ

Lễ khởi công xây dựng

Gia đình em Dương Thị Thu Vân trú tại thôn Bản Dung xã Dương Quang thành phố Bắc Kạn, là gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên không ngại khó khăn vất vả em luôn là học sinh khá giỏi, có ý thức rèn luyện tốt.  Nhằm động viên chia sẻ với em Dương Thị Thu Vân, Hội đồng đội tỉnh Bắc Kạn đã trích 60 triệu đồng từ quỹ ngôi nhà khăn quàng đỏ hỗ trợ gia đình em dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà có diện tích là 54m2, với tổng số tiền là 60 triệu đồng cùng đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố giúp đỡ ngày công và vận chuyển nguyên vật liệu. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và bàn giao trong tháng 6 năm 2016./.