Thành phố Bắc Kạn kích hoạt các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngay sau khi có ca bệnh lây lan trong cộng đồng tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống  dịch Covid -19 thành phố Bắc Kạn đã tổ chức triển khai ngay các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 thành phố kiểm tra khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn đã sớm ban hành các văn bản chỉ đạo về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Rà soát, kích hoạt lại các phương án, kịch bản, kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh đã được phê duyệt. Chỉ đạo ngành Y tế thành phố tiếp tục kích hoạt lại các tổ phản ứng nhanh, thực hiện rà soát, thống kê các trường hợp đã đến và đi từ vùng dịch về, thực hiện cách ly y tế  tập trung, cách ly tại nhà các trường hợp F2. Thành phố chỉ đạo chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực, phương tiện, vật tư y tế, tăng cường công tác đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động tự giác cách ly, khai báo y tế trong trường hợp đi từ vùng dịch hoặc nghi ngờ tiếp xúc với người bệnh, đặc biệt thực hiện tốt việc đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người và thực hiện nghiêm khẩu hiệu 5K trong phòng, chống dịch bệnh. Các xã, phường phân công các thành viên giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng. Các lực lượng quân sự, công an chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật tư, trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ” khi có dịch xảy ra; kích hoạt ứng biến linh hoạt, khẩn trương với các tình huống. Nắm chắc tình hình di biến động về nhân khẩu trên địa bàn, tăng cường điều tra, phát hiện, ngăn chặn tổ chức, cá nhân đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn, góp phần đảm bảo sức khỏe, tính mạng để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.                                                             

  Hoàng Thạc