Thành phố Bắc Kạn kiểm tra 66 lượt cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn

(backancity.gov.vn)-Trong “Tháng hành động” về ATVSTP trên địa bàn thành phố năm 2024, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố đã kiểm tra được 66 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP làm việc tại TP.Bắc Kạn

Qua kiểm tra, có 57 cơ sở đạt VSATTP, Đoàn đã tiến hành lập biên bản và nhắc nhở 9 cơ sở (các cơ sở chưa cập nhật đầy đủ sổ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu chưa đủ số lượng, tem lưu mẫu chưa đầy đủ thông tin, giấy khám sức khoẻ hết hạn…).

Kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ “Tuần văn hóa – Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024. Đoàn giám sát chuyên ngành tiến hành giám sát, tuyên truyền nhắc nhở đối với 19 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để thực hiện tốt công tác ATTP trong thời gian diễn ra tuần lễ.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, nâng cao hiểu biết về ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, hướng dẫn, khuyến khích người kinh doanh thực hiện đúng quy định pháp luật về ATTP, góp phần giảm thiểu tối đa các trường hợp ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn./.

Hoàng Thạc