Thành phố Bắc Kạn kiểm tra các mặt hàng dịp Tết trung thu năm 2018

Đối tượng kiểm tra dịp này là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó chủ yếu Đoàn tập trung kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguyên liệu thực phẩm, nội dung ghi nhãn sản phẩm, các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm dịpTết Trung thu.

Đây là hoạt động thường xuyên được Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Bắc Kạn thực hiện nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Phát hiện và xử lý những sai phạm; đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về chất lượng an toàn thực phẩm theo các văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; ghi nhận những phản ánh và kiến nghị của các cơ sở được kiểm tra để có hướng khắc phục kịp thời.