Thành phố Bắc Kạn kiểm tra cải cách hành chính tại phường Huyền Tụng

Chiều 15/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và công tác xử lý vi phạm hành chính thành phố Bắc Kạn, do đồng chí Nguyễn Ánh Xuân- Trưởng Phòng Nội vụ thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại phường Huyền Tụng.

Toàn cảnh buổi làm việc tại phường Huyền Tụng

Qua kiểm tra thực tế 03 nội dung  gồm: công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật phường Huyền Tụng đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có kế hoạch thực hiện. Cụ thể, công tác hòa giải cơ sở có sổ sách ghi chép đầy đủ rõ ràng, tuy nhiên kết quả số lượng các cuộc hòa giải đạt tỉ lệ thấp. Về chuẩn tiếp cận pháp luật đối với tiêu chí số 5 cần sưu tầm đầy đủ tài liệu minh chứng. Về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, phần căn cứ pháp lý không phù hợp, nội dung các quyết định cần ghi đủ, chi tiết, cụ thể lỗi vi phạm và theo đúng mẫu quy định về xử phạt vi phạm hành chính; biên bản xử lý vi phạm cần ghi chi tiết lỗi vi phạm,  có chữ ký đầy đủ, cần nêu rõ quy định xử phạt và hình thức nộp phạt.  Về công tác cải cách hành chính các phần mềm dùng chung, hồ sơ công việc đã thực hiện tốt, tuy nhiên một số văn bản chưa cập nhật file đính kèm, còn nhiều văn bản chưa ký số; phần mềm một cửa đã tiếp nhận bổ sung hồ sơ thủ tục hành chính song tỷ lệ chưa cao. Cần rà soát các thủ tục hành chính đã sửa đổi hoặc bãi bỏ; Số liệu về giải quyết thủ tục hành chính cần cập nhật hồ sơ đầy đủ lên phần mềm một cửa; cần bổ sung số liệu về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, số liệu về hiện đại hóa hành chính…

Hoàng Thạc