Thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác bầu cử tại phường Sông Cầu

Chiều ngày 22/3, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo bầu cử, ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn do đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Sông Cầu.

Đoàn kiểm tra giám sát tại phường Sông Cầu

Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thành phố đã kiểm tra về công tác quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử; hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác nhân sự; công bố danh sách các đơn vị bầu cử tại phường Sông Cầu; phân chia khu vực bỏ phiếu; công tác chuẩn bị, niêm yết danh sách người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 2021 – 2026…

Theo báo cáo của phường Sông Cầu: Tại hội nghị hiệp thương lần hai sau khi xem xét và thảo luận, hội nghị tiến hành thống nhất trong số 42 người có tên trong danh sách ứng cử lựa chọn lấy 38 người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phường không có hồ sơ tự ứng cử. Phường Sông Cầu đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn bảo đảm theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền được UBND phường thực hiện đa dạng với nhiều hình thức. Quá trình thực hiện đến nay nhìn chung, công tác bầu cử ở phường Sông Cầu diễn ra thuận lợi, thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình, quy định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Phường Sông Cầu tích cực, chủ động triển khai các bước của quy trình công tác bầu cử đạt kết quả cao. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các bước tiếp theo trong Kế hoạch bầu cử. Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử phường cần quyết liệt hơn nữa, làm việc một cách dân chủ, thống nhất cao về nhân sự. Cần tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp hiệm kỳ 2021- 2026 để Nhân dân hiểu, nắm vững quyền lợi và trách nhiệm trong bầu cử; Làm tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết ngay những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đề cao vai trò của hoạt động bầu cử tại địa phương; tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đến toàn dân. Bám sát hướng dẫn mới nhất của Trung ương, Tỉnh, thành phố và dự kiến các tình huống để có hướng xử lý cụ thể. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử ở cơ sở. Lựa chọn kỹ càng để tìm được các thành viên của các Tổ bầu cử có phẩm chất chính trị tốt, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm công tác, sức khỏe và nhiệt tình, trách nhiệm./.

Minh Cường