Thành phố Bắc Kạn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong điều tra hộ nghèo

Nghị định số 07 của Thủ tướng Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 có nhiều thay đổi. Tại thành phố Bắc Kạn, tỷ lệ hộ nghèo không cao bằng các địa phương khác. Song việc điều tra hộ nghèo, cận nghèo cũng cần chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng. Muốn vậy, mỗi cán bộ điều tra cần nâng cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố Bắc Kạn kiểm tra tại thôn Nà Kẹn, xã Nông Thượng.

Tính đến thời điểm này, phường Đức Xuân có 19 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo/ tổng số hơn 10.000 hộ dân. Thực hiện theo BCĐ rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 và giai đoạn 2022-2025, phường đã tổ chức triển khai, tuyên truyền và cụ thể hoá các văn bản đến các ban, ngành, đoàn thể, chi bộ, tổ dân phố và người dân. Trong đó, phổ biến cụ thể các tiêu chí đánh giá chuẩn nghèo trong giai đoạn mới, xây dựng kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên toàn địa bàn, niêm yết công khai để người dân được biết.

Ông Nông Viết Vỹ – Chủ tịch UBND phường Đức Xuân cho biết:Quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc thành lập BCĐ, phân công cụ thể cho các thành viên xuyên suốt quá trình từ cấp phường xuống các tổ dân phố. Các thành viên có trách nhiệm tham gia các lớp tập huấn do địa phương các cấp tổ chức, qua đó trực tiếp nắm rõ số hộ dân, kết hợp cùng tổ dân phố rà soát, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định hướng dẫn của BCĐ. Quá trình rà soát phải tập trung dân chủ, nghe ý kiến của nhân dân…

Tại phường Sông Cầu, đến nay địa phương đã thành lập BCĐ, tổ giám sát điều tra, rà soát hộ nghèo điều tra từng hộ gia đình. Các bước rà soát thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình từ việc lập danh sách hộ nghèo do phường quản lý và hộ gia đình được tổ đề nghị rà soát; phân loại hộ nghèo, cận nghèo và tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát.

Chị Hoàng Thị Thanh Huyền – Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết:Toàn phường có 02 hộ làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo và một hộ xin ra khỏi hộ cận nghèo. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với vấn đề giảm nghèo của phường. Trên địa bàn phường có một cách làm mới, đó là để đảm bảo các tổ trưởng cũng như các điều tra viên thực hiện việc rà soát này đúng theo quy định, chúng tôi phân công BCĐ phụ trách từng tổ dân phố, khi điều tra viên thực hiện điều tra tại hộ dân thì có công chức văn hoá – xã hội cùng thành viên cùng thực hiện với điều tra viên để đảm bảo việc chấm phiếu khách quan, minh bạch.

Theo kết quả rà soát năm 2020, thành phố Bắc Kạn còn 199 hộ nghèo, 178 hộ cận nghèo còn, chiếm 1,5% tổng dân số. Hiện nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tiến hành xong các bước 1, 2 về rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Để cuộc điều tra hộ nghèo, cận nghèo của các xã, phường diễn ra thành công, đúng đối tượng, đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo được hưởng chính sách của Nhà nước, các điều tra viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm. Kết quả rà soát sẽ là cơ sở xác định đối tượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế – xã hội khác trong giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thành phố./

   Hoàng Thạc

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên