Thành phố Bắc Kạn năng suất lúa xuân đạt trên 50 tạ/ ha

Hiện nay, nông dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã cơ bản thu hoạch xong lúa xuân năm 2020, với năng suất đạt trên 50 tạ/ha và chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa vụ mùa.

Nông dân thành phố Bắc Kạn thu hoạch lúa xuân

Vụ xuân năm 2020, toàn thành phố gieo cấy gần 320 ha lúa, các giống lúa chủ yếu như: HT1; QR1, PC6… đến thời điểm này, bà con nông dân cơ bản đã thu hoạch xong, năng suất lúa ước đạt 52 tạ/ha. Cùng với thu hoạch lúa xuân, nông dân thành phố còn chuẩn bị các điều kiện gieo cấy vụ mùa. Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay thành phố Bắc Kạn phấn đấu gieo cấy 350 ha lúa, trong đó tập trung các giống lúa chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt.

Hiện nay, thành phố chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng với UBND các xã, phường thông báo kế hoạch sản xuất vụ mùa tới bà con nông dân để đảm bảo gieo cấy theo khung lịch thời vụ tốt nhất.

             Hoàng Thạc