Thành phố Bắc Kạn nghiệm thu công trình xử lý chất thải chăn nuôi (biogas)

Từ ngày 16 – 18/6, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố đã chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường kiểm tra, nghiệm thu 12 bể biogas của 12 hộ dân tham gia chương trình.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố nghiệm thu công trình xử lý chất thải chăn nuôi

Các hộ được hỗ trợ một lần bằng 50% đơn giá xây dựng hầm biogas, nhưng không quá 5 triệu đồng/công trình/ hộ. Loại công trình: biogas composite HGV3 do công ty TTHH Đầu tư và kinh doanh công nghệ Hoàng Gia trực tiếp cung ứng và lắp đặt, đây là mẫu bể duy nhất được Cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học công nghệ cấp bằng bảo hộ độc quyền sáng chế, được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, được UBND tỉnh chỉ định cung ứng để thực hiện chính sách trên địa bàn.

Qua kiểm tra, các công trình xử lý chất thải chăn nuôi khép kín bằng bể biogas công trình có độ kín khí, kín nước, đảm bảo thẩm mỹ và đáp ứng các yêu cầu về mặt chất lượng; môi trường xung quanh được cải thiện đáng kể, chuồng trại sạch sẽ, sẽ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi của các hộ dân.

Minh Cường