Thành phố Bắc Kạn nỗ lực xây dựng nhà văn hóa thôn tổ

Một điều đáng ghi nhận là nguồn kinh phí để xây dựng nhà văn hoá các thôn bản, tổ dân phố tại thành phố Bắc Kạn đều được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Theo đó năm 2016, để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 05 nhà văn hóa thôn, tổ bằng nguồn ngân sách của địa phương và tiếp nhận từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ tư lệnh quân khu I, thành phố Bắc Kạn hỗ trợ mỗi nhà văn hóa tổ số tiền 100 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, các thôn tổ đã sử dụng có hiệu quả trong việc xây dựng nhà văn hóa như: Mở rộng quỹ đất, mua vật liệu xây dựng,..ngoài ra các thôn tổ đều huy động sức dân, sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn thôn tổ, khu dân cư xây dựng nhà văn hóa. Với 05 nhà văn hóa mới khang trang, sạch đẹp, được trang bị khá đầy đủ bàn ghế, tăng âm, loa đài, phông màn…bảo đảm cho việc hội họp và tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao của nhân dân. Nhờ có nhà văn hoá, việc tổ chức họp dân, tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao của thôn bản, khu phố được thuận lợi.

Ông Phượng Hoàng Minh – Chủ tịch UBND xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Năm 2016, xã Nông Thượng hoàn thành 08 nhà văn hóa theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm cụ thể đó là nhà văn hóa Nà Thinh, Nà Diểu, nam đội Thân, Thôm Luông…đáp ứng yêu cầu nhân dân hội, họp. Tuy nhiên, các thiết chế văn hóa còn thiếu. Địa phương mong muốn được chính quyền các cấp quan tâm đầu tư thêm”

Trong điều kiện kinh tế xã hội của thành phố Bắc Kạn còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân/đầu người còn thấp, đạt trên 30 triệu đồng/người/năm thì việc huy động các nguồn đóng góp trong dân gặp nhiều khó khăn. Thực tế của thành phố Bắc Kạn, nếu ở khu vực phường nội thành chưa xây dựng được nhà văn hóa do thiếu quỹ đất thì có những nhà văn hóa thôn sau nhiều năm đầu tư đã xuống cấp cần được quan tâm sửa chữa. Hoặc có những tổ phố vẫn còn tình trạng chung nhà văn hóa tổ sinh hoạt hội họp, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, nhất là trong điều kiện ngày càng thiếu sân chơi, bãi tập như hiện nay. Ông Dương Ngọc Tú – Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 6, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn nói: “Nhà văn hóa này là địa điểm sinh hoạt chung của nhân dân tổ 6, tổ 7 phường Phùng Chí Kiên, tuy nhiên đã xuống cấp, nhân dân hai tổ mong muốn từ thành phố, đến tỉnh quan tâm đầu tư khang trang hơn”

Để công tác xây dựng nhà văn hoá của thôn bản, khu phố được triển khai hiệu quả, đặc biệt khi địa phương đang nỗ lực xây dựng phấn đấu đưa hai xã Nông Thượng và Dương Quang về đích chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thành phố Bắc Kạn đã chỉ đạo UBND các xã, phường chủ động rà soát quỹ đất, đăng ký xây mới nhà văn hóa, huy động các nguồn lực đóng góp, vận động các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia ủng hộ xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ.

Hy vọng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền từ thành phố đến xã phường, sự vào cuộc của nhân dân toàn thành phố 126/126 khu dân cư sẽ có nhà văn hóa khang trang được xây dựng, góp phần vào việc đẩy mạnh nếp sống văn hoá trong khu dân cư, nâng cao hiệu quả xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá ./.