Thành phố Bắc Kạn phấn đấu đến năm 2025 có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia

Hệ thống mạng lưới giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Kạn hiện tương đối hoàn chỉnh và đáp ứng tốt nhu cầu học tập cho Nhân dân.

Trường Tiểu học Xuất Hóa vừa đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia

Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Kạn đã thực hiện nhiều giải pháp, huy động nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó tranh thủ tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trên chuẩn, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy cả ba cấp học…Để duy trì và nâng cao số lượng các trường học đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố xác định tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thiện cơ sở trường lớp học theo từng giai đoạn;thực hiện xã hội hóa đầu tư cho giáo dục; tổ chức các lớp tập huấn, hội thi nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục; chủ động áp dụng các mô hình học mới, đào tạo nâng cao chất lượng học tập của học sinh./.

Hoàng Thạc

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên