Thành phố Bắc Kạn phấn đấu giải quyết việc làm cho 600 lao động năm 2021

Năm 2021, thành phố Bắc Kạn được giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 600 lao động, trong đó thông qua xuất khẩu lao động là 30 người.

Tập huấn giải quyết việc làm cho thanh niên

Để người lao động có thu nhập về kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương, thành phố triển khai đồng bộ các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế – xã hội tại địa bàn gắn với chỉ tiêu tạo việc làm mới cho người lao động cụ thể: Các chính sách việc làm công cho người lao động theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015; Quỹ quốc gia về việc làm (cho vay ưu đãi đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng), hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên./.

Đặng Tuyết