Thành phố Bắc Kạn phấn đấu gieo trồng trên 75 ha cây màu vụ đông

Theo kế hoạch Vụ đông năm 2020 thành phố Bắc Kạn gieo trồng 75 ha cây rau màu các loại.

Nông dân phường Xuất Hóa chăm sóc cây rau màu vụ đông

Đến thời điểm hiện nay, thành phố Bắc Kạn gieo trồng được trên 50 ha cây trồng vụ đông, đạt 70% kế hoạch. Trong đó chủ yếu là rau màu các loại. Đối với cây trồng vụ Đông ở thành phố đang phát triển khá tốt, bà con nông dân đang tập trung chăm bón nhằm nâng cao năng suất, sản lượng. Trong đó, người dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chủng loại; kịp thời cung cấp nguồn nước tưới đảm bảo độ ẩm hợp lý; tiến hành làm cỏ, vun gốc theo từng giai đoạn phát triển của cây trồng.

Thực tế cho thấy, vụ Đông hiện đang mang lại thu nhập cao cho người dân. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch xong lúa, vẫn có tình trạng người dân để đất trống. Vì vậy, UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các xã, phường tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tận dụng quỹ đất, nhất là chân ruộng một vụ để chuyển đổi sang trồng các loại cây phù hợp, tăng hiệu quả kinh tế, mang lại thêm thu nhập cho gia đình. /.

Minh Cường