Thành phố Bắc Kạn phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Duy Diệp nhấn mạnh: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, từ năm 1959 đến nay, Tết trồng cây đã trở thành truyền thống tốt đẹp mỗi dịp Tết đến Xuân về. Xác định việc trồng cây, trồng rừng có vai trò to lớn trong công cuộc chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn nói chung, Thành phố nói riêng luôn quan tâm việc bảo vệ, giữ gìn và phát triển môi trường. Phong trào trồng cây đầu năm đã thành nền nếp ở các địa phương.

 Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân Thành phố tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, lựa chọn những cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu từng địa phương, chuẩn bị giống cây chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trồng được hơn 7.300 cây keo, mỡ và các loại cây gỗ lớn khác./.