Thành phố Bắc Kạn phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Cụ thể. vụ xuân này thành phố Bắc Kạn gieo trồng trên 300 ha lúa, trên 100ha ngô và Bí xanh thơm. Hiện nay lúa xuân đang giai đoạn ôm đòng – trỗ bông; cây ngô đang giai đoạn xoáy nõn – trỗ cờ. Hiện nay có một số đối tượng gây hại như bọ rầy, bệnh đạo ôn hại lúa sâu keo hại ngô… đang phát triển và gây hại mạnh. Trên cây lúa có 0,3 ha nhiễm bệnh đạo ôn; 25 ha nhiễm bọ rầy; trên cây ngô bắt đầu xuất hiện sâu keo mùa thu. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, trong thời gian tới tình hình thời tiết có những diễn biến bất thường, mưa nắng xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, phát triển, trong đó có bệnh đạo ôn, bọ rầy hại lúa và sâu keo mùa thu hại cây ngô sẽ tiếp tục gia tăng mật độ và tỷ lệ hại gây thiệt hại về năng suất.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra trên cây lúa, cây ngô vụ xuân năm 2019, UBND thành phố yêu cầu các phòng chuyên môn tập chung  tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân thăm đồng thường xuyên và thực hiện kịp thời các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ bệnh đạo ôn, bọ rầy hại cây lúa và sâu keo mùa thu hại cây ngô bằng thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả không để sâu, bệnh lây lan ra diện rộng. Đôn đốc người dân khẩn trương phun thuốc bảo vệ thực vật phòng bệnh trên toàn bộ diện tích đã bị nhiễm, những diện tích lúa chất lượng cao, những nơi thường xuyên bị bệnh đạo ôn gây hại, tránh ảnh hưởng đến năng suất cây trồng./.