Thành phố Bắc Kạn phòng trừ sâu ong hại cây mỡ

Vì vậy khuyến cáo bà con nhân dân chủ động dùng những biện pháp phòng trừ như: phát quang dưới tán rừng, tỉa cành mỡ, tạo đường băng để hạn chế phát triển của sâu Ong, để tiện thuận lợi cho việc diệt trừ nhộng; những diện tích có cây mỡ cao khoảng 2m trở xuống, thực hiện thu nhặt bằng tay và tiêu hủy ổ trứng, sâu non; Biện phát treo bẫy vàng cần treo bẫy khi trưởng thành sâu Ong xuất hiện, việc treo bẫy phải tiến hành đồng loạt và treo tập trung trong thời gian 1 đến 2 ngày. Biện pháp hóa học rắc thuốc diệt nhộng, phun thuốc trừ sâu non, treo bẫy vàng bắt sâu trưởng thành cũng được đánh giá khá cao và có nhiều ưu điểm như: Có thể áp dụng đối với mọi tuổi rừng, thực hiện được trên các địa hình khác nhau, dễ thực hiện, tốn ít công, không gây ô nhiễm môi trường, an toàn với vật nuôi và con người.