Thành phố Bắc Kạn sẵn sàng cho ngày hội tòng quân 2021

0
48

Thành phố Bắc Kạn sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân vào ngày 27/2/2021. Những ngày này, cơ quan quân sự cùng chính quyền các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. 

Cơ quan thường trực là Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các văn bản, lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; ban hành chỉ thị, kế hoạch tổ chức thực hiện; quyết định giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các địa phương, cơ sở trước khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

UBND thành phố Bắc Kạn đã kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng. Ban CHQS thành phố đã phối hợp với công an, cơ quan chức năng các cấp thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc công dân trong độ tuổi nhập ngũ; chỉ đạo các xã, phường bảo đảm nâng cao về chất lượng khám tuyển.

Phường Phùng Chí Kiên thăm hỏi, động viên tân binh trước ngày chuẩn bị nhập ngũ

Năm 2021, theo chỉ tiêu UBND tỉnh Bắc Kạn giao, thành phố Bắc Kạn tuyển chọn gọi 68 công dân nhập ngũ. Trong đó 58 công dân tham gia nghĩa vụ Quân sự, 10 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Địa phương tổ chức giao quân cho 2 đơn vị là: Lữ đoàn 601, 210/ Quân khu I và Lữ đoàn 144 Bộ Tổng tham mưu. Để đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân giao, thành phố Bắc Kạn thực hiện chặt chẽ việc gọi công dân đi khám tuyển từ cấp xã, phường đến cấp thành phố. Cụ thể, thành phố Bắc Kạn điều khám 261 công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đến thời điểm này. đối với số lượng công dân khám tuyển đạt yêu cầu các xã, phường đã phát lệnh nhập ngũ đến công dân đúng thời gian quy định.

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,  Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố vừa ban hành Thông báo số 27 –TB/HĐNVQS  ngày 22 tháng 2 năm 2021 về việc thay đổi thành phần, thời gian, địa điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân và Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2021. Theo thông báo này, buổi lễ giao nhận quân của địa phương được tổ chức vào hồi 7h30, ngày 27/02/2021 tại Trụ sở hợp khối Thành ủy – HĐND – UBND thành phố.

Công tác trang trí khánh tiết tại điểm giao nhận quân được chuẩn bị chu đáo

Để buổi lễ diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn yêu cầu thực hiện tốt một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia; hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế, y tế địa phương về phòng, chống dịch COVID-19 trong tuyển quân năm 2021. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy định về phòng, chống dịch cho công dân nhập ngũ, thân nhân và Nhân dân trên địa bàn. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường nắm chắc số lượng, chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2021; thường xuyên theo dõi diễn biến, cập nhập hàng ngày về tình hình dịch bệnh COVID-19 liên quan đến công dân nhập ngũ, kịp thời báo cáo về Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố (qua Ban CHQS thành phố) và Ủy ban nhân dân cùng cấp để chỉ đạo giải quyết.

Băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên tuyến phố Trường Chinh

Không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại, gặp mặt, tụ tập đông người….trước Lễ giao, nhận quân. Quá trình đưa công dân nhập ngũ tham gia Lễ giao, nhận quân phải đi tập trung (phương tiện do các xã, phường tự bảo đảm), giao quân đúng, đủ chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối. Tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế thấp nhất người thân đưa, tiễn đảm bảo phòng dịch cao nhất. Ban CHQS các xã, phường phối hợp với y tế địa phương tổ chức cấp phát quân trang, đồng thời đo thân nhiệt, kê khai y tế cho 100% công dân nhập ngũ năm 2021 xong trước ngày 25 tháng 02 năm 2021 (báo cáo kết quả và nộp bản khai báo y tế của công dân nhập ngũ về Ban CHQS thành phố trước Lễ giao, nhận quân).

Các lực lượng khác như: Trường THCS, THPT Bắc Kạn, Thành đoàn và Hội liên hiệp phụ nữ thành phố không huy động các khối đứng phục vụ buổi Lễ giao, nhận quân. Trung tâm Y tế thành phố làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau buổi Lễ giao, nhận quân. Công an thành phố, triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình diễn ra buổi Lễ giao, nhận quân bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân cơ bản hoàn tất. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn sẽ thực hiện lễ giao nhận quân năm 2021 theo đúng hướng dẫn, bảo đảm các tiêu chí “trang trọng, an toàn và tiết kiệm” để ngày hội tòng quân thực sự trở thành một kỷ niệm ấn tượng, đáng nhớ đối với mỗi công dân khi lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. /.

 Triệu Biển