Thành phố Bắc Kạn sau 4 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU về phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2012-2015

Ngay sau khi ban hành nghị quyết, Thành ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành Giáo dục thành phố. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết, cấp ủy thành phố đã  chỉ đạo UBND thành phố xây dựng kế hoạch, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển Giáo dục và Đào tạo theo từng năm, giai đoạn. Quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các nhà trường được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý giáo dục, lý luận chính trị. Chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học; tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

UBND thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện công tác phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương. Thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch của thành phố và chủ trương của ngành đề ra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng dạy và học; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên các bậc học. Tham mưu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng; thực hiện điều động giáo viên đúng quy định. Thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự cố gắng, nỗ lực của ngành giáo dục, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, chất lượng giáo dục toàn diện được củng cố và nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho thành phố. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố có bước phát triển khá đồng bộ, đa dạng theo hướng “xã hội học tập”. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Thành phố đã huy động, tập hợp các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động hiệu quả. Duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được ưu tiên và đưa vào chỉ tiêu nghị quyết hàng năm để chỉ đạo thực hiện. Trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường cơ bản phục vụ về nhu cầu học tập của nhân dân. Từ năm 2012 đến nay, các trung tâm đã phối hợp mở được 630 lớp tập huấn về các chuyên đề như: Tìm hiểu về pháp luật, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… thu hút 21.902 lượt người tham gia.

Quy mô trường lớp  phát triển khá toàn diện. Hệ thống trường Mầm non đến THPT phát triển hợp lý. Đến năm 2015, thành phố có tổng số 25 trường (trong đó 08 trường mầm non, 10 trường tiểu học và 06 trường THCS và 01 trường THPT), đạt 100% chỉ tiêu NQ.

Chất lượng giaó dục thường xuyên được nâng cao. Đối với giáo dục mầm non chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng được nâng cao thông qua việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua; công tác y tế học đường như khám, cân đo trẻ, theo dõi sức khỏe định kỳ. Nhiều hoạt động giáo dục được các nhà trường quan tâm thực hiện: tuyên truyền nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học, tổ chức tốt các chuyên đề giáo dục trẻ; phối hợp với phụ huynh học sinh, các cơ quan liên quan thực hiện các chương trình phòng, chống dịch bệnh, suy dinh dưỡng trẻ em. Năm 2015, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em là 4,3% vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (chỉ tiêu Nghị quyết dưới 10%); tỷ lệ huy động trẻ em từ 3 – 5 tuổi ra lớp và  tỉ lệ duy trì sĩ số hàng năm đạt 100%; tỷ lệ bé chuyên cần, bé ngoan, cháu ngoan Bác Hồ và học sinh tiên tiến, học sinh giỏi ngày càng tăng; 100% các xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 05 tuổi.

Các cấp học phổ thông tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện dạy và học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, rèn kỹ năng sống cho học sinh, giảm tải nội dung, chương trình sách giáo khoa. Thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học (SEQAP) và mô hình trường học mới (VNEN). Xây dựng và duy trì tốt nền nếp, kỷ cương trong nhà trường, vận động giáo viên, học sinh thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động; duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục Trung học cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh; tích cực phối hợp tuyên  truyền pháp luật như: thực hiện Luật an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người, mại dâm, HIV/AIDS…

Chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường được giữ vững. Duy trì sĩ số hàng năm cấp Tiểu học đạt 100%, cấp THCS đạt trên 99% THPT là 85%; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 và lớp 6 đạt 100% . Từ năm học 2014 – 2015 cấp tiểu học đánh giá theo Thông tư 30/2014-TT-BGDĐT: có 99,88% số học sinh được đánh giá hoàn thành Chương trình lớp học; 99,88% học sinh được đánh giá đạt về năng lực và 100% học sinh được đánh giá đạt về phẩm chất; tỷ lệ học sinh khá, giỏi cấp THCS là 56,16%,  tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,78% ; Có 95% học sinh tốt nghiệp THCS vào học các trường THPT, bổ túc PTTH .Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp bậc THPT đạt 96,67%, Có 2.257 lượt học sinh đạt các giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; có 1.142 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia. Đoàn giáo viên, học sinh thành phố tham gia các cuộc thi, hội thao, hội diễn cấp tỉnh đều đạt giải cao.

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được quan tâm phát triển cả về số lượng, chất lượng. Thành phố ưu tiên xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm công tác phát triển Đảng trong các trường. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là 678; Đến nay, 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn, trong đó có 69,3% giáo viên trên chuẩn, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên là đảng viên 67,69%.

Cấp ủy chính quyền các cấp thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại hóa. Từ năm 2012 đến nay, tổng số vốn đầu tư cho việc xây mới, nâng cấp, sửa chữa các trường học là 62,599 tỷ đồng. Các công trình xây mới bao gồm: 04 trường học (mầm non Huyền Tụng, mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Xuất Hóa và THCS Đức Xuân); xây mới 26 phòng học, 03 phòng chức năng (13 phòng học Khu B Trường mầm non Đức Xuân; 09 phòng học Trường tiểu học Phùng Chí Kiên; 02 phòng học Trường tiểu học Đức Xuân; 02 phòng học và 03 phòng chức năng Trường tiểu học Xuất Hóa) và 01 nhà Đa năng (Trường tiểu học Sông Cầu).

Hiện nay, toàn thành phố có 325 phòng học, tăng 48 phòng so với năm học 2011 – 2012, trong đó: phòng học kiên cố là 270/325 đạt 83,08 % (vượt chỉ tiêu nghị quyết giao 3,07%);  bán kiên cố là 49 phòng; phòng học tạm và học nhờ là 12 ; 17 trường học có thư viện, 04 trường có phòng thí nghiệm, thực hành. 100% các trường Mầm non và Tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

Trang thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học được cung cấp, bổ sung hằng năm cơ bản đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục các nhà trường. Đến nay 100% các trường được trang bị máy tính và nối mạng Internet phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Nhiều nhà trường đã có phòng máy tính và các thiết bị dạy học hiện đại như: Máy chiếu hắt, máy chiếu Projecter để phục vụ cho việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và chuyên môn.

 Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm, đầu tư. Tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia là 09 trong đó có 02 trường mầm non; 05 Tiểu học; 02 trường THCS.

 

Tập huấn chuyển giao và sử dụng cổng thông tin điện tử toàn ngành giáo dục Thành phố

Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện, một số chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt và vượt. Chất lượng dạy và học tại các nhà trường ngày càng được nâng cao. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được củng cố cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường thường xuyên được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo và học sinh các cấp đến trường cao; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp, học sinh khá, giỏi, học sinh đạt các giải cao trong các cuộc thi cấp thành phố, tỉnh ngày càng tăng. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì và giữ vững. Công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút nhiều nguồn lực quan tâm, đầu tư cho sự nghiệp phát triển giáo dục của thành phố.

 

Tổng kết năm học 2014 – 2015

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện nghị quyết ngành giáo dục còn gặp những hạn chế như: Còn 12/25 trường chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có 4/6 trường không đạt trường chuẩn quốc gia theo nghị quyết (Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, Mầm non Sông Cầu, THCS Nông Thượng, Trường THPT Bắc Kạn). Cơ sở vật chất một số nhà trường chưa đáp ứng được yêu cầu về đổi mới toàn diện giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là bậc học mầm non. Số phòng học bán kiên cố tỷ lệ còn cao, diện tích sân chơi, bãi tập còn thiếu; chưa xóa được phòng học tạm, phòng học ngăn đôi. Cơ sở vật chất tại các Trung tâm học tập cộng đồng chưa đảm bảo; hoạt động chưa thực sự hiệu quả.

Khắc phục những khó khăn, hạn chế thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục tăng cường các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, tạo mọi điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh phát triển số lượng và chất lượng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2020 không còn phòng học tạm, tích cực kêu gọi xã hội hóa giáo dục, tăng cường đào tạo về chuyên môn, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào dạy tốt học tốt của tỉnh.