Thành phố Bắc Kạn tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Để thực hiện công tác đảm bảo VSATTP đạt hiệu quả, vì lợi ích sức khoẻ của người dân trên địa bàn, ngay từ đầu năm, thành phố Bắc Kạn tiếp tục củng cố kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố gồm: Công an, Quản lý thị trường, Trung tâm y tế và phòng Kinh tế thành phố. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trong việc đảm bảo chất lượng VSATTP.

     Thực hiện kế hoạch tháng VSATTP năm 2018 với chủ đề: “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, đội kiểm tra liên ngành của thành phố đã tiến hành kiểm tra tại 40 cơ sở. Trong đó tập trung kiểm tra xét nghiệm về nồng độ a xít, nồng độ tinh bột trên bát đĩa, phóc môn trong thức ăn chế biến sẵn và cách bố trí bếp chế biến thức ăn. Qua kiểm tra cho thấy đa số các cơ sở, nhà hàng phục vụ ăn uống, các bếp ăn tập thể đã đầu tư xây dựng các giá, kệ để các dụng cụ chế biến, thực phẩm các loại rau củ tươi sống. Tủ đựng thức ăn chín, hợp vệ sinh.

Bên cạnh một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm thực hiện khá tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm thì vẫn còn một số cơ sở vệ sinh kém, chưa tuân thủ đúng quy định VSATTP. Trong đợt thanh kiểm tra này, đội kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đã nhắc nhở và xử lý hành chính đối với các cơ sở vi phạm nhằm đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho người tiêu dùng; tổ chức ký cam kết đối với tất cả các cơ sở, đơn vị, xí nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố cùng tham gia tích cực vào hoạt động tuyên truyền, nâng cao vai trò quản lý, ý thức, thực hiện an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. 

Vì sức khoẻ của người dân, thành phố Bắc Kạn sẽ luôn chú trọng quan tâm đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo thực phẩm an toàn góp phần vào việc cải thiện cuộc sống và sức khoẻ cho nhân dân. Do vậy, việc đảm bảo VSATTP không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn là sự nỗ lực của cả cộng đồng xã hội.