Thành phố Bắc Kạn: Tăng cường công tác bảo đảm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị

 

Các hoạt động tập trung vào một số trọng tâm là kiểm tra, nhắc nhở và xử lý đối với những trường hợp lấn chiến vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, biển quảng cáo, để thùng rác, chậu hoa, cây cảnh không đúng quy cách, tiêu chuẩn và thực hiện các hoạt động dịch vụ khác gây cản trở an toàn giao thông đường bộ tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn và các khu vực trọng điểm.

       Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công: Ủy ban nhân dân các xã phường, Đội quản lý trật tự đô thị, Công an thành phố và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố tổ chức thực hiện trong phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách. Thời gian thực hiện giải tỏa hành lang an toàn giao thông từ ngày 26/12/2016 đến ngày 15/02/2017; Thời gian thực hiện tổng vệ sinh trên địa bàn từ ngày 01/12/2016 đến ngày 15/02/2017. Đối với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội thành phố Bắc Kạn thực hiện vệ sinh vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Đối với các thôn, tổ dân phố giao UBND các xã, phường đôn đốc kiểm tra, triển khai thực hiện tổng vệ sinh các tuyến đường thuộc địa bàn thôn, tổ do xã, phường quản lý.