Thành phố Bắc Kạn tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng và công tác trồng rừng, UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị Hạt kiểm lâm thành phố và UBND các xã, phường chủ động tuyên truyền, phổ biến đến các hộ dân và các chủ rừng thường xuyên cập nhật, theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạm dừng trồng rừng vào những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài. Đối với những hộ gia đình, cá nhân đã được cấp cây con giống mà chưa thực hiện trồng cây, đề nghị Hạt Kiểm lâm thành phố phối hợp với UBND các xã, phường hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ gia đình, cá nhân chăm sóc, bảo vệ cây con cho phù hợp như: làm dàn che, tưới nước vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối… Duy trì thường xuyên công tác trực phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; chỉ đạo, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân tạm dừng xử lý đốt dọn thực bì trồng rừng, đốt nương, soi bãi gần rừng; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra./.