Thành phố Bắc Kạn tăng cường công tác quản lý, cấp phép sản xuất rượu thủ công

Thực hiện Văn bản số 1319/SCT-CN, ngày 16/11/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác quản lý, cấp phép sản xuất rượu thủ công. Theo đó, Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Kạn có rất nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất rượu thủ công, đặc biệt có những cơ sở, hộ gia đình sản xuất rượu đã có thương hiệu được nhân dân trên địa bàn thành phố tin dùng. Tuy nhiên, các cơ sở, hộ gia đình này chưa được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh rượu theo đúng quy định, dẫn đến tình trạng sản phẩm rượu lưu hành chưa có tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ chưa rõ ràng. Để công tác quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu đạt hiệu quả và đảm bảo theo đúng quy định.

UBND thành phố triển khai một số nội dung sau: Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã, phường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công chưa có giấy phép làm thủ tục đăng ký cấp phép sản xuất rượu theo quy định, hoặc đăng ký với UBND cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh; tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguyên liệu và các phụ gia khác có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng để sản xuất rượu, thực hiện kê khai sản xuất rượu 01 lần/năm cho kế hoạch sản xuất cả năm và cam kết không bán rượu ra thị trường theo mẫu quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu thủ công theo quy định. Chủ động rà soát, nắm chắc số lượng cơ sở sản xuất và sản lượng rượu thủ công trên địa bàn quản lý. Thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin các cơ sở, hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về sản xuất kinh doanh rượu, đồng thời công khai các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Minh Cường