Thành phố Bắc Kạn tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Trong đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Các cấp chính quyền nhất là xã, phường, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép.

 Công an thành phố chủ động thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán và các Lễ hội trong năm 2019, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường tham mưu cho chính quyền cơ sở phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo, VK, VLN, CCHT; xây dựng phương án đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên đán. Đồng thời tăng cường lực lượng cho các địa bàn trọng điểm dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán, nhất là đêm giao thừa phân công CBCS tham gia các tổ tuần tra để phòng ngừa, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép các loại pháo, VK, VLN, CCHT. Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phòng chống các sai phạm về pháo, VK, VLN, CCHT trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào và QLBVDP phối hợp với Công an xã nắm số thanh thiếu niên hư, đối tượng có tiền án, tiền sự, có nguy cơ cao sai phạm về pháo để răn đe, giáo dục, vận động, tổ chức ký cam kết tại cơ quan, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành. Xây dựng phương án đảm bảo ANTT, phối hợp Ban Chỉ huy quân sự thành phố, các cơ quan liên quan đảm bảo phòng chống cháy nổ trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung Tâm văn hóa – Thể thao & Truyền thông thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng thời lượng phát sóng, đưa tin các quy định của pháp luật; hậu quả, tác hại và chế tài xử phạt để các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức hiểu rõ và chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước, trong, sau tết Nguyên đán và cả năm 2019.

Trường Trung cấp nghề; trường Cao đẳng Cộng đồng; các trường THPT trên địa bàn; Trung Tâm giáo dục thường xuyên. Phòng giáo dục & Đào tạo Thành phố thông qua các buổi sinh hoạt tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức cho học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên hàng năm.