Thành phố Bắc Kạn tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn

0
45

Thực hiện Văn bản số 122/STC-QLCN, ngày 09/2/2021 của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. UBND thành phố Bắc Kạn ban hành văn bản số 239/UBND-KT ngày 19 tháng 02 năm 2021 để hạn chế mức thấp nhất các chất thải nhựa từ khâu sản xuất, phân phối và tiêu dùng ra môi trường, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:


Lực lượng đoàn viên, thanh niên phường Xuất Hóa ra quân thu gom, rác thải các điểm tập kết rác trên quốc lộ 3
Theo chức năng nhiệm vụ các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên tuyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn, bố trí thùng rác để phân loại rác thải tại Trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất và gia đình; chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế không được để lẫn với chất thải hữu cơ. Vận động, khuyến khích các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, HTX sản xuất các sản phẩm thay thế đồ nhựa, túi ni-lông, sử dụng các nguyên liệu tái chế và xử lý chất thải nhựa đảm bảo công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường như: sử dụng chai thủy tinh, cốc giấy để đựng nước; sử dụng bao bì sản phẩm bằng nguyên liệu thân thiện với môi trường,…Các doanh nghiệp, HTX sản xuất công nghiệp khuyến khích nhân viên và người lao động tham gia bảo vệ môi trường, phân loại, thu gom, giảm thiểu chất thải nhựa và hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Giảm sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần khó phân hủy; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong các hoạt động của đơn vị; khuyến khích sản xuất các sản phẩm thay thế đồ nhựa, túi ni – lông, sử dụng các nguyên liệu tái chế và xử lý chất thải nhựa đảm bảo công tác bảo vệ môi trường.
Các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm dần việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni – lông khó phân hủy. Nghiên cứu, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong hoạt động kinh doanh thay thế túi ni – lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng một lần. Không cung cấp miễn phí túi ni-lông cho khách hàng, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng.

Minh Cường