Thành phố Bắc Kạn tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em

Phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Tuy nhiên, trong tháng 5 -3023, tại thành phố Bắc Kạn có  trường hợp 01 trẻ em tử vong thương tâm do đuối nước. Trước tình hình trên, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn.

Trẻ em tham gia các lớp học bơi, nâng cao kỹ năng bơi lội, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước

Thành phố Bắc Kạn có hệ thống sông, suối, ao, hồ, đập thủy điện chứa nước khá lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn đuối nước, nhất là trẻ em. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, bảo vệ an toàn cho trẻ em, đặc biệt là mùa hè, mùa mưa, bão, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước; tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 720/UBND-LĐTBXH ngày 26/4/2023 của UBND thành phố về bảo đảm an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em và báo cáo các vụ việc liên quan. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố: Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền các biện pháp, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu cho trẻ em bị đuối nước. Thành đoàn Bắc Kạn: Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đoàn cơ sở thực hiện việc phối hợp với cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương tiếp nhận, quản lý, tổ chức hoạt động hè tại địa bàn dân cư, trong đó chú trọng các hoạt động rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho thiếu niên, nhi đồng. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tăng cường rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh phối hợp quản lý tốt trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh, tham gia các khóa học về bơi lội, kỹ năng phòng chống đuối nước; tuyên truyền đến học sinh về sự nguy hiểm của đuối nước và cách phòng tránh.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố: Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em của các cơ quan, tổ chức, chính quyền xã, phường; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước tại địa phương.

Đối với UBND các xã, phường, chỉ đạo, tổ chức, phối hợp giữa các ngành, các tổ chức, đặc biệt là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, các tổ chức, các thành viên Ban Bảo vệ trẻ em cấp xã, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, thời điểm bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là đuối nước. Rà soát, có các biện pháp cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn (ao sâu, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước…).

Tại văn bản UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời có các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em./.

Hoàng Thạc