Thành phố Bắc Kạn tăng cường quảng bá sản phẩm ocop

Hiện tại, Thành phố có số lượng sản phẩm ocop nhiều nhất trên địa bàn tỉnh và cũng có nhiều sản phẩm occop được đánh giá tiềm năng cấp Quốc gia. Năm 2023, thành phố tiếp tục tăng cường quảng bá sản phẩm ocop, thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm trên toàn quốc.

Thành phố Bắc Kạn triển lãm giới thiệu quảng bá sản phẩm tại ngày hội Nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn

Thành phố tiếp tục tập trung vào củng cố, nâng cao và duy trì tốt hoạt động các điểm bán hàng, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm ocop. Đặc biệt, địa phương tích cực triển khai các hoạt động phát triển thương mại điện tử; hỗ trợ các chủ thể xây dựng Website quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm; giới thiệu đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như voso, postmaket.vn… Quan trọng nhất trong mở rộng thị trường tiêu thụ vẫn là sự chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm ocop; áp dụng KHKT trong sản xuất; áp dụng chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay./.

Minh Cường