Thành phố Bắc Kạn tập huấn kỹ năng hoạch định và đánh giá chính sách

Lớp tập huấn diễn ra trong 03 ngày (từ 11/7 – 13/7/2019). Để phù hợp với nội dung giảng dạy, đảm bảo chất lượng nội dung lớp tập huấn đề ra,  hơn 100 học viên là Lãnh đạoThành ủy, HĐND, UBND thành phố, UBND xã phường, trưởng, phó phòng, ban, hội, đoàn thể thành phố chia làm 02 lớp.

Đối với Lãnh đạo khối Thành ủy và UBND được trao đổi chủ yếu hai kỹ năng chính đó là: Xây dựng chính sách, ra quyết định chính sách, thực thi, đánh giá hiệu quả chinh sách. Với nhóm học viên thuộc HĐND –UBND – UB.MTTQ khối đoàn thể nội dung chính là phân tích, phản biện, tư vấn, phân tích giám sát chính sách.  Qua đó góp phần củng cố những hiểu biết, bổ sung thêm các kinh nghiệm và nâng cao năng lực trong hoạt động nghiên cứu, phân tích và hoạch định chính sách.  

Trong khuôn khổ nội dung tập huấn các giảng viên sẽ chú trọng đưa ra các tình huống khác nhau phù hợp với từng đối tượng để nâng cao kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong thực tế công tác phù hợp với tiến trình phát triển của các nước tiên tiến hiện nay trên thế giới.  Từ các nội dung được chia sẻ là cơ hội giúp các học viên tự rút kinh nghiệm đề xuất các bước thực hiện, tránh được rủi ro khi thực hiện các chính sách của địa phương.