Thành phố Bắc Kạn tập trung chăm sóc lúa mùa

(backancity.gov.vn)-Sau khi hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa vụ mùa trong khung thời vụ đề ra. Thời điểm này, bà con nông dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đang ra đồng chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mới cấy, với quyết tâm giành một mùa vụ thắng lợi.

Nông dân phường Nguyễn Thị Minh Khai chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa năm 2023, thành phố Bắc Kạn gieo cấy 320 ha lúa. Cơ cấu giống chủ yếu là Bao thai, Nhật J02,  Khang dân, lúa nếp và một số giống lúa lai,… Ngay sau khi gieo cấy xong, người dân tập trung bón phân, làm cỏ, sục bùn để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Cơ quan chuyên môn của thành phố đã phối hợp với các xã, phường hướng dẫn nông dân chăm bón, đảm bảo cây lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh, để tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Đồng thời,đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân thường xuyên thăm nắm ruộng đồng, nhằm phát hiện sớm các diện tích cây trồng có sâu bệnh hại, để có biện pháp phòng trừ kịp thời. /.

                                                                                                                                            Hoàng Thạc