Thành phố Bắc Kạn tập trung gieo cấy lúa vụ xuân 2017

Theo kế hoạch, diện tích gieo trồng cây có hạt vụ Xuân 2017 của thành phố Bắc Kạn là 400ha. Trong đó diện tích trồng lúa  300ha, diện tích trồng ngô 100ha. Hiện nay, bà con nông dân đã gieo mạ lúa xuân đạt 100%, tiến độ làm đất được khoảng 225ha, đạt  80 % KH. Cấy khoảng 6,0 ha, dự kiến đến cuối tháng 2, nhân dân sẽ bắt đầu cấy lúa và kết thúc trước 15/3 theo đúng khung thời vụ. Đối với cây Ngô, hiện đã làm đất được khoảng 30ha, đạt 30% kế hoạch. Trồng khoảng 10 ha.

Để thực hiện gieo cấy đạt và vượt diện tích lúa xuân 2017, thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các xã phường thường xuyên thăm nắm thống kê những diện tích có nguy cơ bị hạn cao. Vận động nhân dân chủ động căn cứ vào lịch xả nước tại các hồ, đập, thủy điện đưa nước vào đổ ải, gieo cấy kịp thời vụ.

Những diện tích đất canh tác ngoài các công trình thủy lợi không có khả năng khắc phục về nguồn nước, khuyến khích thực hiện canh tác các loại giống  rau màu có giá trị kinh tế cao, tạo thêm thu nhập, tránh tình trạng để đất trống./.