Thành phố Bắc Kạn tập trung sản xuất vụ mùa

Vụ mùa năm 2016, thành phố Bắc Kạn thực hiện kế hoạch gieo cấy 396 ha lúa. Để sản xuất vụ mùa theo kế hoạch, đạt được hiệu quả và giá trị cao nhất, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền,  thành phố đã quan tâm chỉ đạo bố trí  cơ cấu giống và thời vụ hợp lý, chỉ đạo bà con nông dân chủ động chuẩn bị đủ lượng giống, ưu tiên các giống lúa có năng suất, chất lượng cao.

 Thành phố tập trung chỉ đạo các xã phường đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: dùng máy nông nghiệp trong khâu làm đất, hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật để có sản phẩm sạch. Hiện tại, bà con nông dân các xã, phường đã gần hoàn thành gieo cấy xong diện tích theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ theo đúng lịch khung thời vụ.