Thành phố Bắc Kạn tập trung thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông 2019-2020

Vụ mùa năm nay, thành phố gieo cấy tổng diện tích 395,89/350 ha đạt 113,11. Cơ cấu giống lúa gồm có Bao thai, Nếp cái, Khang dân đột biến, Khang dân 18, DV 108, HT1, Hà phát 3, Nhị ưu 838, Nhị ưu 63, Sán Ưu 63,…. Nhờ chủ động gieo cấy sớm nên đến thời điểm này phần lớn diện tích lúa mùa của bà con đều đã chín rộ, tranh thủ thời tiết thuận lợi nhân dân đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch lúa kịp thời triển khai sản xuất vụ đông. Với tiến độ lao động khẩn trương, hiện nay thành phố đã thu hoạch đạt hơn 70% diện tích, năng suất lúa bình quân ước đạt 50,20 tạ /1 ha.

          Song song với đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, phường đẩy nhanh thời vụ gieo trồng cây vụ đông trên những diện tích đã thu hoạch. Trong đó, tập trung trồng chủ yếu là cây ngô, rau màu, đậu đỗ các loại (cải ăn lá, súp lơ, bắp cải, dưa chuột, cà chua, đậu cove…) trồng gối vụ liên tục để đảm bảo sản lượng; sử dụng các giống có nguồn gốc trong nước hoặc nhập nội, trồng gối vụ liên tục để đảm bảo sản lượng nâng cao giá trị sản phẩm rau an toàn tại địa phương.