Thành phố Bắc Kạn tập trung xây dựng 6 thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Năm 2020, thành phố phấn đấu có thêm 06 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành mục tiêu trên, thành phố Bắc Kạn đang tích cực triển khai nhiều giải pháp. 

Hội viên phụ nữ thôn Tân Thành tham gia vệ sinh môi trường

06 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 gồm: thôn Tân Thành, Nà Bản, Khau Cút (xã Nông Thượng), thôn Bản Pẻn, Nà Ỏi, Nà Dì (xã Dương Quang).

Hiện tại, các thôn Tân Thành, Nà Bản, Khau Cút (xã Nông Thượng) đạt 16/16 tiêu chí; UBND xã Nông Thượng đã hoàn thành hồ sơ và báo cáo thẩm tra;  Đối với ba thôn Bản Pẻn, Nà Ỏi, Nà Dì (xã Dương Quang) đã đạt 14/16 tiêu chí và đang hoàn thiện thêm các tiêu chí còn thiếu như: hệ thống điện thắp sáng ngõ hẻm; tu sửa, cải tạo xây dựng công trình phụ của nhà văn hóa.

Năm nay, để 06 thôn được công nhận thôn nông thôn mới, UBND thành phố Bắc Kạn đang tập trung chỉ đạo 02 xã Nông Thượng và Dương Quang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.  Đặc biệt, hai xã cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình của thôn; huy động sức dân để hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Đồng thời, UBND thành phố Bắc Kạn tiếp tục hướng dẫn các xã về quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định./.

Minh Cường