Thành phố Bắc Kạn thăm hỏi và tặng quà cho người khuyết tật

Dịp này thành phố thành lập 03 Đoàn đến thăm và tặng quà cho 13 đối tượng là người tàn tật tại 04 xã, phường trên địa bàn. Với mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng.

Tại các gia đình Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ chia sẻ với những người khuyết tật và động viên gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, yên tâm chữa bệnh, hoà nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.