Thành phố Bắc Kạn thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Trung tâm trực thuộc UBND thành phố, trên cơ sở hợp nhất Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực và bộ phận khuyến nông thuộc phòng Kinh tế thành phố.

 

Trung tâm có nhiệm vụ: phối hợp các cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tổ chức hội thảo, sự kiện, lễ hội quảng bá nông sản, kết nối cung cầu, làm trung gian cho nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ nông sản và tích tụ, tập trung đất nông nghiệp; thực hiện công tác thu thập thông tin, khoa học – kỹ thuật, tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi; đăng ký, hợp tác với các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, chuyển giao các sản phẩm giống cây trồng, vật nuôi mới, kỹ thuật sản xuất thuộc lĩnh vực nông nghiệp…

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc độc lập. Trung tâm được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tại buổi công bố quyết định, đồng chí Dương Hữu Bường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị ngay sau khi thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong hoạt động chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân, tích cực quảng bá sản phẩm của thành phố ra thị trường, tăng cường quản lý, đồng thời mở các lớp tập huấn trang bị thêm kỹ năng, kiến thức cho cán bộ thú y, khuyến nông cơ sở…/.