Thành phố Bắc Kạn thông tin thời sự cuối năm 2020

Sáng ngày 20/12, Thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị trực tuyến thông tin các vấn đề thời sự cuối năm 2020 cho các đồng chí lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND thành phố; cán bộ công chức, viên chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo UBND 8 xã, phường; cán bộ nghỉ hưu là Đảng viên, hội viên Hội Cựu chiến binh, chi bộ thôn, tổ. Dđiểm cầu thành phố có đồng chí Cù Ngọc Cường – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn.

Các đại biểu nghe thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới

Tại 09 điểm cầu, gần 1.000 đại biểu được nghe Tiến sỹ Đoàn Văn Báu – Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin nhanh về nội dung, kết quả hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng; Những chỉ đạo trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Thông tin nổi bật về tình hình thời sự trong nước và thế giới năm 2020 mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Mỹ  – Trung Quốc, Triều Tiên và các nước Châu á Thái Bình Dương, các quốc gia ASEAN; tầm quan trọng của quốc gia Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của Việt Nam và tác động của dịch bệnh này tới nền kinh tế nước ta và các nước trên thế giới; dự báo những thuận lợi, khó khăn và thách thức đối với Việt Nam trong những năm tiếp theo; định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới.

Qua hội nghị, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt từ thành phố đến cơ sở kịp thời nắm bắt được thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Từ đó có định hướng đúng đắn trong công tác tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Minh Cường