Thành phố Bắc Kạn thu hoạch lúa xuân năm 2022

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị đất gieo cấy vụ mùa năm 2022.

         Nông dân xã Dương Quang thu hoạch lúa xuân

Tính đến thời điểm này, bà con các địa phương trên địa bàn thành phố đã gặt được khoảng 150 ha diện tích lúa xuân, chiếm trên 50% tổng diện tích. Mặc dù gặp không ít khó khăn về thời tiết, sâu bệnh hại làm ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất, sản lượng của lúa song với sự chủ động của người dân nên toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn thành phố vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Phần lớn bà con nông dân trên địa bàn đã cơ giới hóa vào thu hoạch nên tiến độ thu hoạch nhanh và gọn. Sau khi thu hoạch xong vụ xuân, bà con nông dân tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất để tiếp tục xuống giống vụ lúa mùa đúng với khung thời vụ./.

Hoàng Thạc