Thành phố Bắc Kạn thu hoạch lúa xuân

Mặc dù gặp không ít khó khăn về thời tiết và sâu bệnh hại đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất và sản lượng của lúa. Song được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự chủ động của người dân nên toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Theo đánh giá cuả bà con nông dân, năng suất lúa năm nay có thể đạt khoảng 50 – 55 tạ/ 1 ha. Ngoài các phương pháp thu hoạch thủ công, để giảm thời gian và nhân lực trong thu hoạch bà con nông dân trên địa bàn thành phố  đã đưa cơ giới hóa vào thu hoạch từ đó tạo ra hiệu quả thu hoạch  nhanh và gọn.

Sau khi thu hoạch xong vụ  Xuân, bà con nông dân sẽ tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, cày bừa để tiếp tục xuống giống vụ lúa mùa đúng với lịch thời vụ của ngành chuyên môn đề ra./.