Thành phố Bắc Kạn thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín

Thành phố thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm thực hiện chính sách đối với người có uy tín, tăng cường vận động đồng bào tích cực phát huy vai trò của người uy tín trong việc giữ gìn an ninh trật tự, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, các cuộc vận động… Qua đó, giúp cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nắm được thông tin phản hồi từ người có uy tín để đề xuất, phản ánh đến các cấp, các ngành làm cơ sở cho việc định hướng chỉ đạo tốt hơn, đồng thời tạo mọi điều kiện giúp cho người có uy tín trao đổi kinh nghiệm, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, UBND thành phố thường xuyên phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, chính sách dân tộc đang được triển khai trên địa bàn; cử người uy tín đi tham quan học tập kinh nghiệm, thực hiện thăm hỏi người có uy tín khi bị ốm đau, qua đời, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán… đảm bảo các chế độ chính sách đến với người có uy tín được kịp thời, đúng định mức theo quy định./.