Thành phố Bắc Kạn tích cực sản xuất vụ Xuân năm 2016

Theo kế hoạch, vụ Xuân năm 2016, thành phố Bắc Kạn cấy trên 1460 ha cây trồng các loại. Trong đó cây lúa là 300 ha. Cơ cấu giống chủ yếu là Khang Dân, Thiên Ưu 8, Nhị ưu 63, Q. ưu 1…cây ngô là 100 ha, còn lại là các loại cây trồng khác như rau, khoai lang, Đậu đỗ các loại.

Để sản xuất vụ Xuân năm nay đạt kết quả cao, ngay từ đầu vụ, thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, cung ứng đủ giống, vật tư, phân bón. Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát, tu sửa, nạo vét tuyến kênh mương; đảm bảo cung cấp đầy đủ nước tưới, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân yên tâm sản xuất. 

Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã gieo ước đạt trên 50% diện tích mạ. Các loại cây khác như ngô, rau, khoai..đang được nhân dân tập trung xuống giống. Với các biện pháp tích cực, đồng bộ, bà con nông dân thành phố Bắc Kạn phấn đấu có một vụ sản xuất thắng lợi, tạo tiền đề quan trọng cho các vụ sản xuất tiếp theo trong năm 2016.