Thành phố Bắc Kạn tiến độ làm đất sản xuất vụ xuân đạt 52% KH

Thời điểm này, bà con nông dân tại 06 phường, 02 xã thuộc thành phố Bắc Kạn đang đồng loạt ra đồng, bắt tay vào sản xuất vụ xuân. Hiện tại, 100% diện tích lúa vụ xuân đã được gieo mạ và che phủ nilon. Nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nhìn chung đáp ứng đủ. Các xã, phường chủ động chỉ đạo người dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy và sửa chữa các trạm bơm, máy bơm đảm bảo phục vụ cấp nước cho sản xuất. Diện tích làm đất thực hiện được khoảng 156ha, đạt 52%KH;

Giống lúa chủ lực được bà con sử dụng vụ đông xuân năm 2017 – 2018 bao gồm: Khang dân, Tạp giao 1, Nhị ưu 838, DV108,…Ngoài việc tập trung cày bừa chuẩn bị đất cấy lúa và làm đất trồng ngô, nhân dân đang khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ đông. Theo kế hoạch, thành phố Bắc Kạn phấn đấu hoàn thành cấy lúa xuân và ngô ruộng trước 15/3 và trồng ngô đồi trước 30/04/2018.