Thành phố Bắc kạn tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2019

Tại buổi tiếp, công dân Hà Thị Ngân, thôn Nà Dì, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn đề nghị UBND Thành phố Bắc Kạn xem xét, sớm có phương án đền bù diện tích hoa màu bị ngập úng do ảnh hưởng từ dự án khu tái định định cư Bản Bung. Lãnh đạo thành phố đã tiếp thu nội dung phản ánh gia đình bà Ngân và trao đổi thêm một số thông tin liên quan đến dự án khu tái định cư Bản Bung. Với nội dung kiến nghị này, UBND thành phố Bắc Kạn giao cơ quan chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, thống kê diện tích hoa màu của gia đình bà Ngân và một số hộ gia đình khác cũng bị ảnh hưởng để có sơ sở đền bù khi có nguồn kinh phí.

Đối với trường hợp công dân Nguyễn Huy Hồng, tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, gia đình ông Hồng đề nghị thành phố Bắc Kạn xem xét,xác định lại diện tích đất ở được công nhận quyền sử dụng đất; Không nhất trí việc thu tiền quyền sử dụng đất. Trước nội dung kiến nghị của gia đình ông Hồng, sau khi xem xét hồ sơ; trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao của các phòng, ban chuyên môn; Lãnh đạo UBND thành phố đã cùng tham gia đối thoại, giải thích làm rõ với công dân về những điểm, điều khoản văn bản Pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai hiện hành quy định; Đồng thời kết luận tạm dừng việc giải quyết đơn của gia đình ông Nguyễn Huy Hồng nếu gia đình không cung cấp thêm được tài liệu mới có liên quan. Trong tháng 05/2019 ,giao cho Phòng Tài Nguyên &Môi trường phối hợp Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bắc Kạn tích hợp bộ hồ sơ của gia đình ông Nguyễn Huy Hồng trình lãnh đạo thành phố xem xét./.