Thành phố Bắc Kạn tiếp công dân định kỳ tháng 6 tháng 2020

Ngày 18/6, thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 tháng 2020. Đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân để trao đổi, xem xét giải quyết đề nghị của ông Dương Văn Hùng, tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho gia đình mượn sử dụng phần đất công tại khu vực trước nhà ông tổ 6, phường Đức Xuân (theo gia đình phần đất này năm 2000 khi UBND thị xã Bắc Kạn giao đất tái định cư cho bà Vũ Thị Loan đã thỏa thuận đổi một phần diện tích đất của gia đình cho Nhà nước để giao cho bà Vũ Thị Loan một lô đất vuông vắn, đổi lại gia đình được sử dụng phần đất lưu không phía trước giáp đường Hùng Vương là 20m2) làm quán bán hàng tạm, để ổn định cuộc sống”. Trường hợp Nhà nước thu hồi sử dụng vào mục đích chung, gia đình sẽ tháo dỡ hoàn trả cho Nhà nước.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020

Qua nghe ý kiến của công dân, phòng, ban chuyên môn và các đại biểu dự họp, đồng chí Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kết luận: Giao phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên – Môi trường, Kinh tế, UBND phường Đức Xuân kiểm tra đề xuất các bước thủ tục về quy trình cho thuê đất.Thời gian trước ngày 15/7/2020. UBND phường Đức Xuân tiếp tục tăng cường quản lý phần đất lưu không, không cho người dân tự ý lấn chiếm. Đề nghị gia đình ông Dương Văn Hùng không được tự ý sử dụng phần đất lưu không phía trước nhà của gia đình vào mục đích cá nhân khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Đặng Tuyết