Thành phố Bắc Kạn tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021

Chiều ngày 9/9, UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp với Thường trực HĐND, các ngành, đơn vị của thành phố tiếp công dân Ngô Thị Chanh, tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai và công dân Trần Đình Lâm, tổ 1B, phường Đức Xuân. Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2021

Theo đơn đề nghị của bà Ngô Thị Chanh, tổ 7, phường Nguyễn Thị Minh Khai ( TP. Bắc Kạn) có đơn đề nghị (ngày 12/5/2021) với nội dung, cho gia đình được cải tạo mặt bằng và làm nhà tạm trên thửa đất của gia đình.

Đối chiếu thửa đất số 24 và thửa đất số 69, tờ bản đồ số 17 (Bản đồ địa chính) được UBND thành phố cấp ngày 02/02/2016 do gia đình cung cấp với Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, thì toàn bộ diện tích hai thửa đất của gia đình bà đề nghị san ủi nằm trong quy hoạch dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu- phân khu C được phê duyệt tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND thành phố Bắc Kạn.

Theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Bắc Kạn thì khu đất của gia đình bà Chanh nằm trong kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt. Căn cứ theo các quy định nêu trên, UBND thành phố không có cơ sở để chấp thuận cho gia đình bà Ngô Thị Chanh san ủi cải tạo và cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo đề nghị của gia đình.

Qua trao đổi dân chủ, phân tích cụ thể, thấu đáo, làm rõ từng nội dung kiến nghị của công dân, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị gia đình bà Ngô Thị Chanh chấp hành theo đúng các quy định của pháp luật. UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền, thăm nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đối với trường hợp công dân Trần Đình Lâm, tổ 1B phường Đức Xuân đề nghị xem xét lại việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua xem xét, trao đổi tại buổi làm việc, đối chiếu theo các văn bản quy định hiện hành, UBND thành phố chưa có cơ sở để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tich UBND thành phố giao: phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất, UBND phường Đức Xuân kiểm tra cụ thể phần diện tích đất của gia đình ông Trần Đình Lâm và các hộ dân dọc tuyến phố khu vực tổ 1B. Đồng thời chủ động giải quyết các nhiệm vụ theo thẩm quyền; giao phòng Quản lý đô thị rà soát lại một số tuyến phố cổ để đảm bảo công tác quy hoạch; đối với Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất trong quá trình thực hiện việc đo đạc phải phối hợp với phòng, ban chuyên môn của thành phố trong việc lập hồ sơ, cấp mới, cấp đổi và các thủ tục liên quan đến đất đai; UBND phường Đức Xuân tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn./.

Đặng Tuyết

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên