Thành phố Bắc Kạn tiếp nhận và xử lý 329 đơn thư công dân

Năm nay, thành phố Bắc Kạn tiếp 61 lượt/124 công dân. Trong đó, tiếp nhận và xử lý 329 đơn thư tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân ( tăng 27,5% so với năm 2019).

Bí thư Thành ủy Bắc Kạn tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020

Số lượng đơn thư kiến nghị, đề nghị tăng so với năm ngoái là do thành phố đang tập trung thực hiện một số công trình trọng điểm như: Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt, các khu tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt,  hạng mục đường Tây Minh Khai, công trình đường đi tổ 11B, phường Đức Xuân đi tổ 11, phường  Phùng Chí Kiên, …một số hộ dân do chưa được đáp ứng về quyền lợi khi thu hồi đất hoặc khi thi công công trình, dự án có ảnh hưởng đến các hộ sử dụng đất ngoài chỉ giới công trình nên có đơn gửi thành phố xem xét, giải quyết. ..Tuy nhiên, tại thành phố Bắc Kạn tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tương đối ổn định, diễn biến không nổi cộm, gay gắt, không có đơn khiếu nại, số lượng đơn tố cáo không nhiều.  Số lượng đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân chiếm tỷ lệ 98%.

Sau các kỳ tiếp công dân, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo giao nhiệm vụ cho từng cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường thuộc thẩm quyền giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh. Đồng thời, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ngoài tiếp dân thường xuyên định kỳ, đột xuất, Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Kạn còn chủ động duy trì hoạt động đối thoại với nhân dân. Với sự tham gia trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đơn vị có liên quan đã khắc phục được hạn chế, tồn tại trong công tác phối hợp trong việc xử lý các vụ việc ngay tại cơ sở, nhất là các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, góp phần tạo lòng tin cho nhân dân, ổn định tình hình an ninh, trật tự địa bàn. /.

Triệu Biển