Thành phố Bắc Kạn tiêu hủy 796 con lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Theo báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố: Từ đầu năm 2021 đến ngày 30/6/2021, bệnh DTLCP diễn biến phức tạp. Tại thành phố Bắc Kạn dịch tả lợn Châu phi đã xảy ra tại 186 hộ/44 thôn, tổ thuộc 8 xã, phường, làm tổng số lợn ốm, chết, tiêu hủy là 796 con, tương đương 33,585 tấn.

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn mắc bệnh tại phường Huyền Tụng

Trong điều kiện thời tiết nắng, mưa xen kẽ, nhiệt độ, ẩm độ cao là môi trường thuận lợi để mầm bệnh phát triển, nhất là nguy cơ bệnh DTLCP phát sinh, tiếp tục lây lan ra diện rộng. Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP: thời gian qua đã được các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường và người dân chủ động, tích cực vào cuộc; các hợp tác xã, gia trại, trang trại chăn nuôi tập trung thực hiện tốt công tác phòng dịch. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều ổ dịch bệnh DTLCP tái phát trở lại; nguyên nhân phần lớn do chăn nuôi nhỏ lẻ không tập tập trung, một số hộ chăn nuôi không thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chưa áp dụng triệt để các biện pháp chăn nuôi theo quy chẩn kỹ thuật, chưa tổ chức kiểm soát tốt việc vận chuyển, mua bán, tiêu thụ lợn giống, lợn thịt; công tác tuyên truyền, kiểm tra, chỉ đạo chưa thường xuyên, liên tục; chưa có vắc xin phòng bệnh DTLCP nên chưa tạo được miễn dịch quần thể.

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác xử lý, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng, UBND thành phố đề nghị: các thành viên BCĐ phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi thành phố, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường theo chức năng nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu khi tái đàn lợn. Chỉ nuôi tái đàn lợn tại cơ sở chăn nuôi lợn chưa bị bệnh DTLCP hoặc tại cơ sở có bệnh nhưng đã qua 21 ngày và không tái phát bệnh DTLCP; bảo đảm các biện pháp an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Hằng ngày theo dõi, giám sát chặt chẽ số lợn nuôi trong thời gian ít nhất 21 ngày; trường hợp cần thiết lấy mẫu xét nghiệm phát hiện mầm bệnh DTLCP (chủ cơ sở có thể tự lấy mẫu dưới sự giám sát của cán bộ thú y hoặc cán bộ thú y cơ sở). Trường hợp nghi lợn bị bệnh, phải khai báo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. vận động, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi lợn theo hướng an toàn sinh học, VietGAP, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi như: Cách ly, vệ sinh, sát trùng bằng hóa chất, vôi bột; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi bảo đảm áp dụng có hiệu quả các biện pháp chăn nuôi  theo Công văn số 948/UBND-TK ngày 26/5/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện các quy trình chăn nuôi theo quy chuẩn kỹ thuật.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đối với dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi: hằng năm Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Kạn có quy định mức hỗ trợ kinh phí cụ thể cho từng năm. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, chưa có văn bản quy định mức hỗ trợ kinh phí đối với dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi, UBND thành phố đang tiếp tục nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền sớm xem xét hỗ trợ cho người dân theo quy định./.

Minh Cường